Lokapetit

Všeobecné obchodné podmienky

Posledná aktualizácia: 20.03.2024

Úvod

Vitajte v Lokapetit. Používaním našej služby vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nemali by ste našu službu využívať.

Použitie služby

Služba Lokapetit je určená výhradne pre osobné použitie. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je možné našu službu využívať na komerčné alebo obchodné účely. Zaväzujete sa tiež používať našu službu len na zákonné účely a spôsobom, ktorý neobmedzuje práva tretích strán ani neobmedzuje ich možnosť užívať si našu službu.

Vlastníctvo obsahu

Všetok obsah generovaný službou Lokapetit, vrátane, ale nielen, receptov, patrí Lokapetit. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je možné reprodukovať alebo distribuovať žiadny z obsahu generovaného našou službou.

Záruky a zodpovednosť

Naša služba je poskytovaná na základe 'ako je' a 'ako je dostupná'. Neručíme a nedávame žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, pokiaľ ide o prevádzku našej služby alebo informácie, obsah alebo materiály zahrnuté v nej. NEBUDEME zodpovední za žiadne škody akejkoľvek povahy, vyplývajúce z používania našej služby, vrátane, ale nielen, priamych, nepriamych, náhodných, trestných a následných škôd. Okrem toho nenesieme žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť receptov vytváraných na našej stránke. Používatelia by mali vždy postupovať opatrne a na vlastné riziko.

Úprava podmienok

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Vaše ďalšie používanie našej služby po akýchkoľvek zmenách znamená váš súhlas s novými podmienkami.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich všeobecných podmienok, prosím, kontaktujte nás na info@lokapetit.sk.