Agro Gajary - slovenská bio zelenina
Súčasná ekologická farma Agro Gajary vznikla v roku 2002 v dedinke Gajary, kde už dlho predtým existovala tradícia pestovania konvenčným spôsobom. Filozofia sa zmenila a prvoradým cieľom sa stala kvalita, nie kvantita.
Na začiatku hospodárili na výmere okolo 120 hektárov, pričom v súčasnoti je to takmer 400 hektárov. Nostnou plodinou je pšenica a okrem nej sa venujú tiež pestovaniu biozemiakov, biomrkvy, biocibule, biorepy atď. Dodávajú hlavne do malých prevádzok, škôl a vo veľkom tiež využívajú aj predaj z dvora. Pri hospodárení nevyužívajú žiadne priemyselné hnojivá, ale zelené hnojenie t.j. každoročné zaorávanie napr. strukovín ako je hrach. Nakoľko nemajú živočíšnu výrobu, nevyužíva sa vyživovanie pôdy hnojom. Na ošetrovanie a podporu prirodzenej odolnosti rastlín voči škodcom, sa používajú biocídy, ktoré plnia funkciu tzv. kondicionérov.
Snahou je dosiahnuť čo najvyššiu samoreguláciu priestoru, ktorý žije spolu v harmónii. Napríklad na zemiaky je aplikovaní biocíd na báze baktérií, ktoré napádajú dýchací systém pásaviek, čím zabraňujú ich premnoženiu. Dokonca sa na základe odporúčaní rakúskych kolegov nepoužíva ani biologické ošetrovanie, ktoré obsahuje síru či meď, aby sa nepoškodzovala rovnováha a neprovokoval sa tlak len určitej skupiny škodcov.
Veľký podiel na celom pestovaní predstavujú kultivačné práce t.j. manuálna alebo mechanická práca. Najviac sa využívajú tzv.kultivačné brány, ktoré mechanicky zabraňujú rastu nežiadúcich rastlín - buriny. Zhruba 4 krát v roku sa opatrne prejdú pestovateľské celky touto bránou, pričom sa primárne dbá na správne nastavenie sklonu brány, aby sa dosiahlo poškodenie nežiadúcej rastliny a zachovalo zakorenenie žiadúcej.