Sumček Omega

O sumčeky sa starostlivo starajú v teplých banských vodách, ktoré obohacujú o kyslík a pravidelne ich čistia. Aj preto sú sumce bez toxínov, s veľmi malým množstvom tuku, vysokým obsahom bielkovín a s dobrými dietetickými hodnotami.  

Sumček je bez kostí, bez zápachu, bez toxínov a oproti bežným rybám má štvornásobný obsah cenných omega-3 nenasýtených mastných kyselín. 
 
Pochádza z najmodernejšej farmy na Slovensku, tento unikátny chov rýb vybudovali handlovskí baníci priamo nad štôlňami, pričom jedinečne využili potenciál banských vôd.
 
Integrovaný projekt rybej farmy a skleníkového hospodárstva využíva energetický potenciál banskej vody, ktorá vyteká z portálu starej a novej štôlne bane Handlová. Banskú vodu na základe kvalitatívnych znakov možno využívať bez obmedzenia na poľnohospodárske účely – chov rýb a pestovanie plodín. Okrem vodohospodárskeho významu má aj nemalý tepelno-energetický potenciál, využiteľný pre výrobu tepla, chladu a teplej vody transformáciou pomocou tepelných čerpadiel.